ВАС потвърди решението за отнемането на лиценза на КТБ

Петчленен състав на Върховния административен съд остави без лиценз Корпоративна търговска банка. Магистратите, сред които и шефът на съда Георги Колев, отхвърлиха жалбата на акционерите на трезора срещу решението на БНБ, с което му беше отнето правото да извършва банкови операции.
Представителите на „Бромак“ – фирмата, която е мажоритарен акционер в КТБ, искаха отвод на целия съдебен състав, защото докладчикът е командирован от друг съд, Георги Колев е коментирал случая преди да се произнесе, а останалите магистрати са се произнасяли по подобни жалби.
Днешното решение на ВАС е окончателно, защото потвърждава по-ранното решение на тричленен състав от 13 януари. След като КТБ вече официално няма лиценз, ще бъде отворено делото за фалита на банката в Софийски градски съд. Така и ще влезе в процедура по несъстоятелност.

Снимка: www.investor.bg

Comments

comments