Дават допълнителни пари на общини и министерства за значими проекти

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на над 13 и половина млн. лева. От тях 7 милиона се предоставят по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за финансиране на мерки за подобряване на пътната безопасност по автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“. Разчетени са и 5,115 млн. лв. по бюджетите на редица общини, като средствата ще се използват за инфраструктурни проекти на територията на цялата страна. За награди на спортисти за постигнати призови класирания на Параолимпийските игри са одобрени 100 хил. лв. по бюджета на Министерството на младежта и спорта. За ремонта на храм „Всех Святих“ в град Русе са предвидени 250 хиляди. Одобрени са и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер 860 хиляди за закупуване на нов компютърен томограф за Военномедицинска академия. Целта е да се извършват качествени и в пълен обем здравно-медицински услуги и профилактични дейности. По бюджета на Министерството на културата за консервация и реставрация на обект „Голямата базилика“ в Археологически резерват „Ранносредновековен град Плиска“ са разчетени 250 хил. лв.

снимка: vevesti.bg

Comments

comments