lekari

Започва обучението на първите парамедици

От днес официално започва обучението за придобиване на квалификация за парамедици. Курсът е част от програмата “Активни млади хора до 29 годишна възраст” на Министерство на труда и социалната политика, по която Министерство на здравеопазването е кандидатствало специално за обучение на парамедици. От програмата на този етап ще се възползват 7 Центъра за спешна медицинска помощ от страната – Пловдив, Сливен, Кърджали, Бургас, Разград, Варна и Смолян. В рамките на програмата Министерството на здравеопазването е поело задължението след приключване на обучението да назначи новоквалифицираните парамедици на трудов договор в някой от спешните центрове или във филиал, като те ще поемат заплащането на възнагражденията им за първите 6 месеца.

Днес в Държавен вестник беше обнародвана и Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ на министъра на образованието и науката. Тя определя Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по новата за България професия „Парамедик“. Обучението на парамедиците се провежда на три степени на професионална квалификация. С нормативния акт се регламентират и изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. Определя се също общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията. Новата наредба е в унисон с Националната здравна стратегия 2020. Целта е чрез въвеждането на парамедици в системата за спешна медицинска помощ да се преодолее неефективното използване на висококвалифицирани медицински специалисти за дейности, които могат да се изпълняват от лица със специфична и профилирана квалификация, както и да се вземат мерки срещу текучеството и недостига на персонал.

Comments

comments