Контакти

София 1000 , ул. “Пиротска 5
email: tv.bulgaria24@gmail.com
Страница във Facebook: България 24 – Национална телевизия

телефон за контакти 02/988 05 64 и 02/988 05 65

 

За контакти със Съвет за електронни медии:

Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
Работно време: 8:30 ч. – 17:00 ч.

Национална телевизия