8d7c99ff3b4472c032a04fce0ef9a0e6_4

Мая Манолова с промени в закона срещу арбитражните съдилища

Омбудсманът на Република България Мая Манолова предлага промени в три закона срещу монопола на арбитражните съдилища. Законодателните предложения са срещу узаконения рекет на тези съдилища и колекторските фирми, а предложенията са в законите в Гражданския процесуален кодекс, Закона за защита на потребителите и Закона за международния търговски арбитраж.

Comments

comments