Недостиг на 400 000 души работна ръка прогнозират от БАН

Недостиг от около 400 000 души работна ръка прогнозират от Българската академия на науките, съобщи Нюз бг. По-ниските доходи са причина за отлива на работна ръка. Според професор Искра Белева дори и през 2030 година няма да можем да компенсираме фактора заплащане, с което да ограничим миграционните процеси. Парите, които българските мигранти пращат у нас, показват устойчиво увеличение. От 300 милиона лева през 2000 година, през 600 милиона лева през 2007-ма до 1,3 милиарда лева през 2015-та.
Икономистите от БАН препоръчват задържане на кадри у нас като се повиши привлекателността на родния трудов пазар. България продължава да губи население, изтъкна и професор Веселин Минчев. Напусналите в последните 20 години не са повече от един милион души, но страната ни е миграционно изтощена. Едва 2-3 % от българите в Испания заявяват интерес да гласуват на избори у нас – това също са проучили икономистите от БАН. Близо 17 % от емигрантите от Северозапада ни пък са се върнали в страната.
Според икономистите парите от емиграцията не помагат на развитието на местната икономика, тъй като много малко от хората ги използват за бизнес. Най-много пари отиват в Севрозападния регион, както и в централна България. И в бъдеще ще продължаваме да се захранваме с парични трансфери от българи в чужбина и това ще продължава да е съществен фактор за балансиране на домакинските бюджети.
На регионално ниво връзката между емиграционните нагласи и развитието на отделните региони ще продължи да насърчава мобилността на работна сила, особено от места с неблагоприятна икономическа среда.
От БАН са направили анализ и на аграрния сектор. Оказва се, че родните фермери произвеждат едва 7 % от ябълките за българския потребител, а 22 % от доматите на пазара ни са родно производство. В същото време над 17 000 души работят в администрацията на сектор Земеделие.

снимка: vesti

Comments

comments