Общинските съветници в Пазарджик приеха забраната за носене на бурки

Общинските съветници на Пазарджик приеха с 39 гласа „за”, два „против” и нито един въздържал се внесеното предложение за промяна на Наредбата за обществения ред на община Пазарджик, касаещо забраната за носене на обществени места на облекло и/или аксесоари, които прикриват лицето и пречат за идентификацията му.
Забраната важи за всички институции и обекти и общодостъпни места в урбанизираната територия на общината, включително и в случаите на придвижване с пътно превозно средство.

Изключения ще се правят при заболяване и когато носенето на подобно облекло се налага по професионални причини, както и при спортни и развлекателни прояви. Забраната не важи за личните домове на гражданите и за молитвените домове.
Общинските съветници приеха при нарушение на забраната санкцията да е 300 лв, а за повторно и всяко следващо нарушение – 1000 лв.
По време на обсъждането съветниците се обединиха и около мнението, че с тази промяна в наредбата дават ясен сигнал, че няма да наблюдават безучастно случващото се на територията на община Пазарджик и че чрез нея изразяват своето обществено отношение по важни въпроси. Забраната ще влезе в сила в 7-дневен срок от публикуването на документа.

Comments

comments