Окончателна присъда от 30 години за убиеца на Вероника Здравкова

Върховният касационен съд потвърди окончателно присъдата на Илиян Здравков – 30 години лишаване от свобода, за убийството на студентката Вероника Здравкова. Решението не подлежи на обжалване и протест. С присъдата подсъдимият Илиян Здравков е признат за виновен в това, че на 28 февруари миналата година във Велико Търново, е откраднал вещи от момичето за 401,81 лв. и го убил. Здравков е осъден да заплати на частните обвинители и граждански ищци – Надя Трайкова и Трайчо Трайков, сумата от по 100 000 лв. на всеки, представляващи обезщетение за претърпени в резултат от престъплението неимуществени вреди. Съдебният състав на ВКС приема за неоснователни доводите в касационната жалба на подсъдимия за явна несправедливост на наложеното наказание. В мотивите на решението пише, че наказанието се явява съответно на извънредната тежест на престъплението и на изключителната обществена опасност на мъжа, а претендираното от защитата намаляване на размера му би представлявало проява на необосновано снизхождение към подсъдимия.

Comments

comments