От днес пациентите постъпват в болница с лична карта

От днес постъпването и изписването от болница на всички здравноосигурени граждани ще бъде отразявано в единна Регистрационна система, припомнят от НЗОК.
За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой български личен документ. Това може да бъде лична карта; Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта; Паспорт; Моряшки паспорт; Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС; Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец; Деца под 14 години ще се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник, като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система. Регистрационната система ще позволи прозрачност и повишен контрол върху целесъобразното използване на средствата от здравноосигурителните вноски на всеки гражданин, поясняват от НЗОК.

Снимка: www.idl.bg

Comments

comments