Програмна схема

ПРОГРАМА: ПОНЕДЕЛНИК 
0:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
0:10:00 “БГ ЛЕЧИТЕЛ” (ПОВТОРЕНИЕ)
1:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
1:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
2:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
2:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
2:20:00 (колело)
2:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
2:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
2:50:00 (колело)
3:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:20:00  (колело)
3:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:50:00  (колело)
4:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:20:00  (колело)
4:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:50:00  (колело)
5:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
5:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
5:20:00  (колело)
5:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
5:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
6:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:10:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
6:20:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
8:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
8:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
8:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА” (ПОВТОРЕНИЕ)
8:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
8:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
8:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
9:00:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА” (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
9:10:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
9:30:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
РЕКЛАМИ
9:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
10:00:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
РЕКЛАМИ
11:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
11:20:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
РЕКЛАМИ
11:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
11:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
РЕКЛАМИ
“В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:20:00  (колело)
16:30:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:40:00  (колело)
16:50:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:20:00  (колело)
18:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
18:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
Програма ВТОРНИК
0:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
0:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
1:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
1:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
2:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
2:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
3:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:20:00  (колело)
3:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:50:00  (колело)
4:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:20:00  (колело)
4:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:50:00  (колело)
5:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
5:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
5:20:00  (колело)
5:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
5:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
6:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:10:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
6:20:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
8:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
8:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
9:00:00 НОВИНИ  (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
9:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00 НОВИНИ  (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
РЕКЛАМИ
11:10:00 БГ ЛЕЧИТЕЛ
12:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
РЕКЛАМИ
“В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
16:40:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:20:00  (колело)
18:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
18:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
Програма СРЯДА
0:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
0:10:00 “БГ ЛЕЧИТЕЛ” (ПОВТОРЕНИЕ)
1:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
1:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ПОВТОРЕНИЕ
2:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
2:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
2:20:00  (колело)
2:30:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
2:40:00  (колело)
2:50:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:20:00  (колело)
3:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:50:00  (колело)
4:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:20:00  (колело)
4:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:50:00  (колело)
5:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
5:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
5:20:00  (колело)
5:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
5:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
6:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:10:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
6:20:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
8:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
8:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
9:00:00 НОВИНИ (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
9:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
РЕКЛАМИ
11:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (повторение)
12:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
РЕКЛАМИ
“В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
16:40:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:20:00  (колело)
18:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
18:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
Програма ЧЕТВЪРТЪК
0:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
0:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
1:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
1:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
2:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
2:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
3:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:20:00  (колело)
3:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:50:00  (колело)
4:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:20:00  (колело)
4:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:50:00  (колело)
5:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
5:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
5:20:00  (колело)
5:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
5:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
6:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:10:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
6:20:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
8:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
8:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
9:00:00 НОВИНИ (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
9:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
РЕКЛАМИ
11:10:00 БГ ЛЕЧИТЕЛ (ПОВТОРЕНИЕ)
12:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
РЕКЛАМИ
“В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
16:40:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:20:00  (колело)
18:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
18:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
ПРОГРАМА: ПЕТЪК
0:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
0:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
1:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
1:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
2:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
2:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
3:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:20:00  (колело)
3:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
3:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
3:50:00  (колело)
4:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:20:00  (колело)
4:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
4:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
4:50:00  (колело)
5:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
5:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
5:20:00  (колело)
5:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
5:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
6:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:10:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
6:20:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
6:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
6:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
7:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
7:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
7:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
8:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
8:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
9:00:00 НОВИНИ (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
9:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
РЕКЛАМИ
11:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (повторение)
12:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
РЕКЛАМИ
“В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
16:40:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:20:00  (колело)
18:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
18:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
18:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
ПРОГРАМА: СЪБОТА
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ – (ПОВТОРЕНИЕ)
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
05:10:00 БГ ЛЕЧИТЕЛ (ПОВТОРЕНИЕ)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
06:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:20:00  (колело)
06:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
06:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:50:00  (колело)
07:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
07:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
07:20:00  (колело)
07:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
07:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
07:50:00  (колело)
08:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
08:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
09:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
09:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
10:10:00 БГ ЛЕЧИТЕЛ НА ЖИВО
11:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
11:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ПОВТОРЕНИЕ
12:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  (колело)
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  (колело)
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
14:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
14:20:00  (колело)
14:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
14:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
14:50:00  (колело)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
15:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
15:20:00  (колело)
15:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
15:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
15:50:00  (колело)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:20:00  (колело)
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
16:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:50:00  (колело)
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  (колело)
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 БГ ПАТРИОТ НА ЖИВО
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  (колело)
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
20:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:20:00  (колело)
20:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
20:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:50:00  (колело)
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ОТ ПЕТЪК ПОВТОРЕНИЕ
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  (колело)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:50:00  (колело)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
22:50:00  (колело)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  (колело)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
ПРОГРАМА: НЕДЕЛЯ
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ – (ПОВТОРЕНИЕ)
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
05:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (повторение)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
06:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:20:00  (колело)
06:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
06:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:50:00  (колело)
07:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
07:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
07:20:00  (колело)
07:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
07:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
07:50:00  (колело)
08:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
08:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
09:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
09:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
10:10:00 БГ ЛЕЧИТЕЛ НА ЖИВО
11:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
11:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ПОВТОРЕНИЕ
12:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  (колело)
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  (колело)
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
14:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
14:20:00  (колело)
14:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
14:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
14:50:00  (колело)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
15:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
15:20:00  (колело)
15:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
15:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
15:50:00  (колело)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:20:00  (колело)
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
16:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:50:00  (колело)
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  (колело)
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (повторение)
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  (колело)
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
20:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:20:00  (колело)
20:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
20:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:50:00  (колело)
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ОТ ПЕТЪК ПОВТОРЕНИЕ
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  (колело)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
21:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:50:00  (колело)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
22:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
22:50:00  (колело)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  (колело)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)

национална телевизия