Програмна схема

  ПРОГРАМА: ПОНЕДЕЛНИК
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
02:20:00 (колело)
02:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
02:50:00 (колело)
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
05:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
05:20:00  (колело)
05:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
05:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:10:00 ПОВТОРЕНИЕ ДИРЕКТНО
08:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
08:10:00 ВРЕМЕ ЗА МАКЕДОНИЯ (повторение)
09:00:00 ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА
  РЕКЛАМИ
09:10:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
09:30:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
  РЕКЛАМИ
09:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
10:00:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
  РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
  РЕКЛАМИ
11:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
11:20:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
  РЕКЛАМИ
11:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
11:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00  Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
  РЕКЛАМИ
  “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:20:00  (колело)
16:30:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:40:00  (колело)
16:50:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 ПОВТОРЕНИЕ ДИРЕКТНО
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
  Програма ВТОРНИК
   
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
05:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
05:20:00  (колело)
05:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
05:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:10:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
06:20:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
07:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
07:10:00 ВРЕМЕ ЗА МАКЕДОНИЯ ПОВТОРЕНИЕ
08:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
08:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
09:00:00 НОВИНИ  (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
09:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00 НОВИНИ  (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
  РЕКЛАМИ
11:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
  РЕКЛАМИ
  “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
16:40:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 ВРЕМЕ ЗА МАКЕДОНИЯ ПОВТОРЕНИЕ
  РЕКЛАМИ
20:10:00 НОВИНИ  (ПОВТОРЕНИЕ)
20:20:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
20:40:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
20:50:00 РЕКЛАМИ
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:10:00  Спортни варианти (повторение)
21:20:00  Спортни варианти (повторение)
21:30:00  Спортни варианти (повторение)
   Спортни варианти (повторение)
21:40:00  Спортни варианти (повторение)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
   
22:10:00  (колело)
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
  Програма СРЯДА
   
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 В МРЕЖАТА ПОВТОРЕНИЕ
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 В МРЕЖАТА ПОВТОРЕНИЕ
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ПОВТОРЕНИЕ
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
05:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
05:20:00  (колело)
05:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
05:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:10:00 ДИРЕКТНО ПОВТОРЕНИЕ
08:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
08:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
09:00:00 НОВИНИ (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
09:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
  РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
  РЕКЛАМИ
11:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (повторение)
12:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
  РЕКЛАМИ
  “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
16:40:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 ДИРЕКТНО ПОВТОРЕНИЕ
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
  Програма ЧЕТВЪРТЪК
   
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
05:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
05:20:00  (колело)
05:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
05:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:10:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
06:20:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:50:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
07:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
07:10:00 ВРЕМЕ ЗА МАКЕДОНИЯ ПОВТОРЕНИЕ
08:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
08:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
09:00:00 НОВИНИ (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
09:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
  РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
  РЕКЛАМИ
11:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА (ПОВТОРЕНИЕ)
12:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
  РЕКЛАМИ
  “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
16:40:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 ВРЕМЕ ЗА МАКЕДОНИЯ ПОВТОРЕНИЕ
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
20:10 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:20  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
20:40 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ НА ЖИВО
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
  ПРОГРАМА: ПЕТЪК
   
   
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
05:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
05:20:00  (колело)
05:30:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
05:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:10:00 ДИРЕКТНО ПОВТОРЕНИЕ
08:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
08:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
09:00:00 НОВИНИ (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
09:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
  РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ГОЛЯМА (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
  РЕКЛАМИ
11:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (повторение)
12:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00                                           Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
14:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
  РЕКЛАМИ
  “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
15:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (на живо)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
16:40:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 ДИРЕКТНО ПОВТОРЕНИЕ
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
20:10:00 КОЛЕЛО
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:10:00  “РЕПОРТАЖ”/“АНКЕТА”
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:40:00  “ГОРЕЩА ТЕМА” (ДЪЛГА)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  “ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА” (БГ/МЕЖДУНАР.)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
  ПРОГРАМА: СЪБОТА
   
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ – (ПОВТОРЕНИЕ)
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
05:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА (ПОВТОРЕНИЕ)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:20:00  (колело)
06:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:50:00  (колело)
07:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
07:10:00 В мрежата (повторение)
07:20:00 В мрежата (повторение)
07:30:00 В мрежата (повторение)
  В мрежата (повторение)
07:40:00 В мрежата (повторение)
07:50:00 В мрежата (повторение)
08:00:00 В мрежата (повторение)
  В мрежата (повторение)
08:10:00 В мрежата (повторение)
09:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
09:10:00 БГ Маршрути
10:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
10:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (ПОВТОРЕНИЕ)
11:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
11:10:00 Време е за Македония (на живо)
12:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  (колело)
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  (колело)
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
14:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
14:20:00  (колело)
14:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
14:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
14:50:00  (колело)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
15:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
15:20:00  (колело)
15:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
15:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
15:50:00  (колело)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:20:00  (колело)
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
16:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:50:00  (колело)
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  (колело)
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 БГ ПАТРИОТ НА ЖИВО
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  (колело)
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
20:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:20:00  (колело)
20:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
20:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:50:00  (колело)
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ОТ ПЕТЪК ПОВТОРЕНИЕ
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:20:00  (колело)
21:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
21:50:00  (колело)
22:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
22:20:00  (колело)
22:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
22:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
22:50:00  (колело)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  (колело)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)
  ПРОГРАМА: НЕДЕЛЯ
   
00:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
00:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
01:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
01:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
02:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
02:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ – (ПОВТОРЕНИЕ)
03:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
03:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:20:00  (колело)
03:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
03:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
03:50:00  (колело)
04:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:20:00  (колело)
04:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
04:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
04:50:00  (колело)
05:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
05:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (повторение)
06:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:20:00  (колело)
06:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
06:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
06:50:00  (колело)
07:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
07:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
07:20:00  (колело)
07:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
07:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
07:50:00  (колело)
08:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
08:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
09:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
09:10:00 “В МРЕЖАТА” – ток шоу (ПОВТОРЕНИЕ)
10:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
10:10:00 Спортни варианти (повторение)
11:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
11:10:00 Спортни варианти (повторение)
12:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
12:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:20:00  (колело)
12:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
12:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
12:50:00  (колело)
13:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
13:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:20:00  (колело)
13:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
13:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
13:50:00  (колело)
14:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
14:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
14:20:00  (колело)
14:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
14:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
14:50:00  (колело)
15:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
15:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
15:20:00  (колело)
15:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
15:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
15:50:00  (колело)
16:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
16:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:20:00  (колело)
16:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
16:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
16:50:00  (колело)
17:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
  РЕКЛАМИ
17:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:20:00  (колело)
17:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
17:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
17:50:00  (колело)
18:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
18:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ (повторение)
19:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
19:10:00 Време е за Македония (повторение)
19:20:00  (колело)
19:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
19:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
19:50:00  (колело)
20:00:00 Вести – новинарска емисия (на живо)
20:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:20:00  (колело)
20:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
20:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
20:50:00  (колело)
20:10:00 ТОЧКА НА КИПЕНЕ ОТ ПЕТЪК ПОВТОРЕНИЕ
21:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
21:10:00 Спортни варианти (повторение)
21:20:00 Спортни варианти (повторение)
21:30:00 Спортни варианти (повторение)
  Спортни варианти (повторение)
21:40:00 Спортни варианти (повторение)
21:50:00 Спортни варианти (повторение)
22:00:00 Спортни варианти (повторение)
   
22:10:00 Спортни варианти (повторение)
22:20:00 Спортни варианти (повторение)
22:30:00 Спортни варианти (повторение)
  Спортни варианти (повторение)
22:40:00 Спортни варианти (повторение)
22:50:00 Спортни варианти (повторение)
23:00:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:10:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:20:00  (колело)
23:30:00 Вести – новинарска емисия (ПОВТОРЕНИЕ)
  РЕКЛАМИ
23:40:00 Гореща тема/На този ден/Прогноза за времето/ТОЧКА НА КИПЕНЕ КРАТКА
23:50:00  (колело)

Национална телевизия