Програмна схема

 

ПРОГРАМА: ПОНЕДЕЛНИК – ЧЕТВЪРТЪК

08:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
08:10:00 ч. Преглед на българския печат
08:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:20:00 ч. Новини от България и света
08:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:35:00 ч. На този ден
08:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
08:45:00 ч. Криминална хроника
08:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
09:10:00 ч. Преглед на българския печат
08:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:20:00 ч. Новини от България и света
09:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:35:00 ч. На този ден
09:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
09:45:00 ч. Криминална хроника
09:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
10:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
10:10:00 ч. Точка на кипене
11:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
11:10:00 ч. Преглед на българския печат
11:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
11:25:00 ч. Новини от България и света
11:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
11:35:00 ч. На този ден
11:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
11:45:00 ч. Криминална хроника
11:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
12:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
12:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:25:00 ч. Новини от България и света
12:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
13:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
13:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
13:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
13:25:00 ч. Новини от България и света
13:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
13:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
14:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
14:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
14:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
14:25:00 ч. Новини от България и света
14:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
14:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
15:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
15:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
15:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
15:25:00 ч. Новини от България и света
15:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
15:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
16:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
16:10:00 ч. Теория на конспирацията Тhe best
16:40:00 ч. Новини от България и света
17:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
17:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
17:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
17:25:00 ч. Новини от България и света
17:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
17:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
18:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
18:10:00 ч. Точка на кипене
19:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
19:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
19:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
19:25:00 ч. Новини от България и света
19:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
19:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
20:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
20:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
20:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
20:25:00 ч. Новини от България и света
20:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
20:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
21:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
21:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
21:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
21:25:00 ч. Новини от България и света
21:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
21:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
22:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
22:10:00 ч. Теория на конспирацията
22:40:00 ч. Новини от България и света
23:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
23:10:00 ч. Точка на кипене
00:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
00:10:00 ч. Теория на конспирацията
00:40:00 ч. Новини от България и света
01:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
01:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
01:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
01:25:00 ч. Новини от България и света
01:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
01:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
02:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
02:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
02:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
02:25:00 ч. Водещи новини от България и Балканите
02:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
02:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
03:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
03:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
03:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
03:25:00 ч. Водещи новини от България и Балканите
03:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
03:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
04:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
04:10:00 ч. Точка на кипене
05:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
05:10:00 ч. Преглед на българския печат
05:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
05:20:00 ч. Новини от България и света
05:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
05:35:00 ч. На този ден
05:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
05:45:00 ч. Криминална хроника
05:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
06:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
06:10:00 ч. Директно – с Ангел Джамбазки
07:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
07:10:00 ч. Преглед на българския печат
07:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
07:20:00 ч. Новини от България и света
07:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
07:35:00 ч. На този ден
07:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
07:45:00 ч. Криминална хроника
07:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама

ПРОГРАМА: ПЕТЪК

08:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
08:10:00 ч. Преглед на българския печат
08:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:20:00 ч. Новини от България и света
08:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:35:00 ч. На този ден
08:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
08:45:00 ч. Криминална хроника
08:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
09:10:00 ч. Преглед на българския печат
08:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:20:00 ч. Новини от България и света
09:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:35:00 ч. На този ден
09:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
09:45:00 ч. Криминална хроника
09:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
10:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
10:10:00 ч. Точка на кипене
11:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
11:10:00 ч. Преглед на българския печат
11:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
11:25:00 ч. Новини от България и света
11:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
11:35:00 ч. На този ден
11:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
11:45:00 ч. Криминална хроника
11:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
12:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
12:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:25:00 ч. Новини от България и света
12:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
13:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
13:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
13:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
13:25:00 ч. Новини от България и света
13:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
13:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
14:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
14:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
14:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
14:25:00 ч. Новини от България и света
14:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
14:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
15:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
15:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
15:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
15:25:00 ч. Новини от България и света
15:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
15:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
16:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
16:10:00 ч. Теория на конспирацията
16:40:00 ч. Новини от България и света
17:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
17:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
17:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
17:25:00 ч. Новини от България и света
17:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
17:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
18:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
18:10:00 ч. Точка на кипене
19:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
19:10:00 ч. Точка на кипене
20:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
20:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
20:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
20:25:00 ч. Новини от България и света
20:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
20:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
21:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
21:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
21:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
21:25:00 ч. Новини от България и света
21:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
21:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
22:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
22:10:00 ч. Теория на конспирацията
22:40:00 ч. Новини от България и света
23:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
23:10:00 ч. Точка на кипене
00:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
00:10:00 ч. Точка на кипене
01:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
01:10:00 ч. Теория на конспирацията
01:40:00 ч. Новини от България и света
02:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
02:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
02:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
02:25:00 ч. Новини от България и света
02:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
02:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
03:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
03:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
03:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
03:25:00 ч. Водещи новини от България и Балканите
03:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
03:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
04:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
04:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
04:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
04:25:00 ч. Водещи новини от България и Балканите
04:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
04:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
05:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
05:10:00 ч. Точка на кипене
06:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
06:10:00 ч. Точка на кипене
07:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
07:10:00 ч. Преглед на българския печат
07:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
07:20:00 ч. Новини от България и света
07:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
07:35:00 ч. На този ден
07:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
07:45:00 ч. Криминална хроника
07:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама

ПРОГРАМА: СЪБОТА

08:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
08:10:00 ч. Преглед на българския печат
08:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:20:00 ч. Новини от България и света
08:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:35:00 ч. На този ден
08:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
08:45:00 ч. Криминална хроника
08:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
09:10:00 ч. Преглед на българския печат
08:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:20:00 ч. Новини от България и света
09:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:35:00 ч. На този ден
09:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
09:45:00 ч. Криминална хроника
09:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
10:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
10:10:00 ч. Директно с Ангел Джамбазки
11:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
11:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др. 12:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
12:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
12:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:25:00 ч. Новини от България и света
12:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
13:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
13:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
13:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
13:25:00 ч. Новини от България и света
13:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
13:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
14:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
14:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
14:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
14:25:00 ч. Новини от България и света
14:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
14:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
15:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
15:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
15:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
15:25:00 ч. Новини от България и света
15:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
15:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
16:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
16:10:00 ч. Теория на конспирацията
16:40:00 ч. Новини от България и света
17:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
17:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
17:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
17:25:00 ч. Новини от България и света
17:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
17:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
18:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
18:10:00 ч. Точка на кипене
19:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
19:10:00 ч. Точка на кипене
20:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
20:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
20:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
20:25:00 ч. Новини от България и света
20:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
20:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
21:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
21:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
21:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
21:25:00 ч. Новини от България и света
21:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
21:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
22:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
22:10:00 ч. Теория на конспирацията
22:40:00 ч. Новини от България и света
23:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
23:10:00 ч. Точка на кипене
00:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
00:10:00 ч. Точка на кипене
01:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
01:10:00 ч. Теория на конспирацията
01:40:00 ч. Новини от България и света
02:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
02:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
02:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
02:25:00 ч. Новини от България и света
02:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
02:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
03:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
03:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
04:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
04:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
04:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
04:25:00 ч. Водещи новини от България и Балканите
04:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
04:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
05:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
05:10:00 ч. Точка на кипене
06:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
06:10:00 ч. Точка на кипене
07:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
07:10:00 ч. Преглед на българския печат
07:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
07:20:00 ч. Новини от България и света
07:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
07:35:00 ч. На този ден
07:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
07:45:00 ч. Криминална хроника
07:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама

ПРОГРАМА: НЕДЕЛЯ

08:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
08:10:00 ч. Преглед на българския печат
08:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:20:00 ч. Новини от България и света
08:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:35:00 ч. На този ден
08:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
08:45:00 ч. Криминална хроника
08:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
09:10:00 ч. Преглед на българския печат
08:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:20:00 ч. Новини от България и света
09:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
09:35:00 ч. На този ден
09:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
09:45:00 ч. Криминална хроника
09:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
10:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
10:10:00 ч. Преглед на българския печат
10:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
10:20:00 ч. Новини от България и света
10:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
10:35:00 ч. На този ден
10:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
10:45:00 ч. Криминална хроника
10:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
11:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
11:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
12:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
12:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
12:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:25:00 ч. Новини от България и света
12:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
12:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
13:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
13:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
13:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
13:25:00 ч. Новини от България и света
13:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
13:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
14:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
14:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
14:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
14:25:00 ч. Новини от България и света
14:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
14:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
15:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
15:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
15:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
15:25:00 ч. Новини от България и света
15:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
15:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
16:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
16:10:00 ч. Теория на конспирацията
16:40:00 ч. Новини от България и света
17:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
17:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
17:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
17:25:00 ч. Новини от България и света
17:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
17:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
18:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
18:10:00 ч. Директно – с Ангел Джамбазки
19:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
19:10:00 ч. Точка на кипене
20:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
20:10:00 ч. Новини от България и света
20:30:00 ч. Теория на конспирацията (The best)
22:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
22:10:00 ч. Теория на конспирацията
22:40:00 ч. Новини от България и света
23:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
23:10:00 ч. Директно – с Ангел Джамбазки
00:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
00:10:00 ч. Точка на кипене
01:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
01:10:00 ч. Теория на конспирацията
01:40:00 ч. Новини от България и света
02:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
02:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
02:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
02:25:00 ч. Новини от България и света
02:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
02:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
03:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
03:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
04:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
04:10:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
04:20:00 ч. автореклама/времето/автореклама
04:25:00 ч. Водещи новини от България и Балканите
04:45:00 ч. автореклама/времето/автореклама
04:50:00 ч. Гореща тема/Прогноза за времето/автореклама и др.
05:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
05:10:00 ч. Точка на кипене
06:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
06:10:00 ч. Точка на кипене
07:00:00 ч. Вести – новинарска емисия
07:10:00 ч. Преглед на българския печат
07:15:00 ч. автореклама/времето/автореклама
07:20:00 ч. Новини от България и света
07:30:00 ч. автореклама/времето/автореклама
07:35:00 ч. На този ден
07:40:00 ч. Преглед на чуждия печат
07:45:00 ч. Криминална хроника
07:55:00 ч. автореклама/времето/автореклама
08:00:00 ч. Вести – новинарска емисия

 

национална телевизия