0000294476-article2

Съдът откри нередности в заявлението за регистрация на партията на Местан

Председателят на Софийски градски съд Калоян Топалов е отговорил на жалбата на политическата партия на Лютви Местан – ДОСТ заради забавянето на производството по регистрация й. Жалбата е подадена на 2 юни и според нея забавянето не е основателно.
Припомняме, още при учредяването на партията ДОСТ се изказаха мнения, че съдът няма да допусне регистрацията й. Лидерът й Лютви Местан пък уверено заяви, че документацията му е перфектна и няма никакво основание за отказ. Днес ДОСТ ще имат и пресконференция в Народното събрание, на която се очаква да огласят позицията по въпроса.
Според извършената в Софийски градски съд проверка делото не е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание поради обстоятелството, че съдията-докладчик е преценила, че са налице нередности на заявлението, за отстраняването на които са постановени съответните разпореждания.
Проверката за допустимост и редовност на подаденото заявление, обуславяща и предприемане на процесуалните действия по разглеждането му в открито съдебно заседание, е изцяло от компетентността на съдебния състав, който разглежда делото, заявява Калоян Топалов и посочва, че контролът върху тази преценка не е в правомощията на административния ръководител и би хвърлило сянка върху принципите за независимост, безпристрастност на съдебния състав.

снимка:www.dnes.bg

Comments

comments