,,ТОЧКА НА КИПЕНЕ“ 24.02.2017Г.

Тема: ,,България в нова среда за сигурност?“
Водещ: Людмил Митакев
Гост: Симеон Николов – Директор на Център за стратегически проучвания

Comments

comments