ученици клас училище

58 512 Четвъртокласници се явиха на външно оценяване по математика

В 1838 училища в цялата страна днес се проведе националното външно оценяване по математика за 4. клас. На изпита се явиха 58 512 деца, което представлява 96.62% от всички четвъртокласници.
Изпитът започна в 10.00 часа и продължи 40 минути, а за учениците със специални образователни потребности – до 12.00 часа.

Тестът по математика съдържаше общо 19 задачи – 16 от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.
С една точка ще се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с две точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на усвоени знания.
Училищна комисия ще оценява писмените работи, а резултатите ще са готови до 3 дни.
Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя може да бъда вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща. Оценките не се включват при изчисляването на годишния успех на ученика.
Останалите дати за малките матури за четвъртокласници са:
12 май 2016 г. – Български език и литература; 13 май 2016 г. – „Човекът и природата“; 16 май 2016 г. – „Човекът и обществото“.

Comments

comments