Архив за етитет: мерки

Ñîôèÿ (13 ÿíóàðè 2017)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñå ñúñòîÿ çàñåäàíèå íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò çà òðèñòðàííî ñúòðóäíè÷åñòâî, âîäåíî îò .  äíåâíèÿ ðåä å ïðåäâèäåíî ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêèòå ïàðòíüîðè äà ðàçãëåäàò äâà ïðîåêòà íà ïîñòàíîâëåíèÿ íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò - çà îïðåäåëÿíå íà ëèíèÿòà íà áåäíîñò çà ñòðàíàòà ïðåç 2017 ã. è çà îïðåäåëÿíå íà íîâ ðàçìåð íà ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà çà ñòðàíàòà ïðåç 2017 ã. Íà çàñåäàíèåòî ïðèñúñòâàõà çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà â îñòàâêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ (íà ñíèìêàòà), ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå â îñòàâêà Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ è ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà â îñòàâêà Çîðíèöà Ðóñèíîâà. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÐÄ)

Томислав Дончев: Интеграция на малцинствата ще има, ако се спазват правила и отговорности

Интеграция на малцинствата ще има, ако към тях се отнасят едни и същи правила и отговорности, както и към останалите членове на обществото. Това в парламента вицепремиерът Томислав Дончев, цитиран от БТА. Той отговори на въпрос на депутата Георги Гьоков за политиките за интеграция. В България за това са приети стратегии и планове, разработвани са бюджети и са похарчени пари, но резултатът е различен от очакванията, каза Томислав Дончев. По думите му интеграцията има четири еднакво важни политики – в образованието, здравеопазването, пазара на труда, но най-важната е борбата с гетата, където живеят тези хора. Само за последната година над 17 000 деца са върнати в клас  –  част от тях отново отпадат, но ние полагаме усилия отново да ги върнем в училище, каза Дончев. Той подчерта, че много от ромите имат нисък здравен статус и в тази област се работи с помощта на здравен медиатор, което е български патент за справяне с проблема. Преди няколко години изглеждаше невъзможно, но сега има роми, ангажирани в строителството, в земеделието и дори в индустрията. Основният проблем обаче е в областта на жилищната политика, защото през годините беше допуснато създаването на гета . Докато не се реши този проблем, останалите мерки нямат смисъл, заяви Дончев. Според него не е достатъчно спирането на детските надбавки на родителите, ако те спират децата да ходят на училище. Интеграцията няма да върви, докато няма обществен консенсус, че това е важно и няма алтернатива, каза вицепремиерът Дончев.

Снимка: Dir.bg

krasimir-karakachanov

Вицепремиерът Красимир Каракачанов: За да се справим с радикалния ислям в България, ще променим много закони

Вицепремиера по национална сигурност и министър на отбраната Красимир Каракачанов свика на работна среща експерти от няколко министерства, ДАНС, представители на прокуратурата и дирекция “Вероизповедания“ към Министерски съвет. Темата на срещата е “Проникване на радикалния ислям в Република България- заплахи и мерки за противодействие“

Видео:

Снимка: Фактор

donald-trymp-prie-v-beliq-dom-qponskiq-premier-shindzo-abe-429557

Тръмп и Абе искат мерки срещу Северна Корея

Японският премиер Шиндзо Абе съобщи , че е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп и двамата са на мнение, че е необходимо да бъдат предприети мерки срещу Северна Корея след новото й ракетно изпитание, предаде Ройтерс. Абе каза пред журналисти, че е похвалил ангажираността на Тръмп по въпроса за Северна Корея и че ще положи всички усилия, за да защити японците. Северна Корея обяви в събота, че е извършила още едно успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета, способна да нанесе удар на американска земя. Абе и Тръмп не са обсъждали възможността за военни действия срещу Северна Корея в последния си телефонен разговор,. Те не са обсъждали и какво означава „Пхенян да премине червената линия“, обясни пред журналисти главният секретар на правителството в Токио.

 

Снимка: Novini.bg

WASHINGTON, DC - JULY 23:  Donald Trump listens at the Trump International Hotel Washington, D.C Groundbreaking Ceremony at Old Post Office on July 23, 2014 in Washington, DC.  (Photo by Paul Morigi/WireImage)

Тръмп заплашва да спре плащанията по застраховките

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашва, че ще спре плащанията на правителството по здравни здраховки, ако Конгресът на САЩ не приеме нов закон за здравното осигуряване и подтикна законодателите да не изоставят техния план да бъде заменен предишния такъв закон, дело на Барак Обама, предаде Reuters. В съобщение на президента в социалната мрежа Туитър пише, че „ако не се приеме бързо нов закон за здравното осигуряване, няма да бъдат спасявани застрахователни компании предлагащи тази услуга и спасяването на членове на Конгреса ще спре съвсем скоро!“
Съобщението бе направено само ден, след като републиканците от Сената, не успяха да съберат необходимата подкрепа за да премахнат сега действащия закон, който е рожба на предишния президент на САЩ, Барак Обама. Първата част от „туита“, най-вероятно се отнася до възлизащите на осем милиарда долара плащания на субсидии от федералното правителство за притежатели на този тип застраховка, която имаше за цел да намали цената на здравното осигуряване за най-бедните американци, пише Фокус.Втората част, изглежда е заплаха да бъдат спряни плащанията по контрибуции, за членове на Конгреса и техните екипи, от работодатели.

valeri-simeonov

Валери Симеонов: Ще насърчаваме легалния туристически бизнес

Започват мащабни проверки с участието на няколко министерства за нарушения в туризма.

 

640-420-chastnik-sybira-taksa-za-dostyp-do-mitnica-plovdiv-prevozvachite-gotviat

Превозвачите доволни от мерките за трафика на Кулата

Превозвачите и шофьорите, които се събраха за обявения от Съюза на транспортните работници протест на Кулата, са удовлетворени засега от предприетите мерки и действия от страна на държавните институции. Целта е да се избягват задръстванията на товарни автомобили и да се облекчи трафикът през този най-натоварен български граничен пункт. В момента трафикът е нормален и опашки от камиони няма. Това обяви заместник-председателят на Съюза на транспортните работници Александър Стамболийски, цитиран от БТА. Състояха се разговори на територията на пункта с областния управител на Благоевград Бисер Михайлов, шефове на МВР от региона, началника на митница „Югозападна“ Георги Александров. Водени са разговори и с представители на гръцките гранични власти. Исканията на превозвачите са изпълнени с изключение на тези, за които се изисква техническо време , каза Стамболийски. Гръцките власти са поискали няколко дни, за да се подготвят нови трасета и на пункта Промахон да заработят на пълни обороти след 10 юни. „Три трасета и трите кантара за товарни автомобили на българския пункт ще работят денонощно и трафикът няма да се спира“ , заяви Стамболийски. Договорено е също оперативен дежурен център да поддържа постоянна комуникация и да реагира бързо при евентуални проблеми и нарушения. Областният управител Бисер Михайлов увери, че ще се направи необходимото задръстванията да бъдат сведени до минимум. Въпреки всичко протестната готовност остава.

Снимка: DarikNews.bg

phpv0kl8t_559x

МВР обяви официално трето ниво на заплаха от терористичен акт у нас

В Министерството на вътрешните работи се проведе заседание на Националния оперативен щаб, ръководен от министъра на вътрешните работи Валентин Радев. От ведомството разпространиха и подробности за решенията: Изготвен е анализ и оценка на рисковете, включително – оценка на заплахата от терористичен акт по доклад на службите. Оценката е, че към момента няма непосредствена заплаха за страната ни. Потвърдено е нивото на заплаха по чл.19 от Закона за противодействие на тероризма – трето ниво /ниско/. Потвърдено е нивото на готовност по чл.20 от Закона за противодействие на тероризма – „зелена степен“ – постоянна готовност, и „жълта степен“ – за службите, както и по отношение на транспортната инфраструктура. Предприети са мерки за осигуряване на засилено полицейско присъствие на местата с висока посещаемост от граждани. Информация за решенията на щаба ще бъде изпратена официално на президента на Република България, на министър-председателя и на председателя на Народното събрание. Припомняме, че при атентата в Манчестър загинаха 22 души, а други 59 бяха ранени.

 

Снимка: OFFNews

maturi

Невиждани мерки за сигурност по матурите

682-мата оценители на матурите тази година ще влизат в компютрите, на чийто екран ще трябва да проверят писмените работи, с пинкод и индивидуално токън устройство (подобно на модем). Специализиран софтуер ще разпределя на случаен принцип изпитните работи за оценяване. Това се прави с цел сигурност, така ще бъде гарантирано, че няма друг да влезе и да проверява писмената работа. Това съобщиха от министерството на образованието. Тази година държавните зрелостни изпити ще бъдат проверявани на компютри, а не на хартия. Така според експертите ще се спести много време за оценяване. Едновременно ще могат да четат и двамата проверители. Няма да е както на хартията – първо единият, след това други. Матурите ще бъдат проверявани в 41 оценителски центъра в страната, 2 от които са в София. Те ще се помещават в компютърните кабинети на избраните училища. От министерството уточниха, че новият начин изцяло ще измести досегашната система за оценяване, при която всички проверители се събираха в София и четяха изпитните работи на абитуриентите на хартия. Проверяващите ще са анонимни. Системата работела, защото била тествана на 22 април.

Снимка: Разкрития

0000326961-article2

МВР назначават 1100 пенсионери за битовата престъпност

МВР планира обиколка във всички областни дирекции на МВР във връзка с кампания срещу битовата престъпност. Това съобщи вицепремиерката и вътрешна министърка Румяна Бъчварова в Ботевград. Там тя проведе една от първите си срещи по темата. Органите на реда там са много доволни от двойното количество бензин и ще могат да свършат повече работа, съобщи Бъчварова. Тя съобщи, че министерството ще назначи и 1100 пенсионери бивши полицаи и военни, които ще помагат в борбата срещу битовата престъпност. Само в Ботевград те ще са пет, а за цялата територия на София област – 48. 3 хил. пък са общо полицаите, които министерството търси да назначи, обясни тя и посочи, че на новите служители ще им е нужна година, докато успеят да навлязат в обстановката.

Снимка: Dnes.bg

photo_verybig_831438

Засилено полицейско присъствие по Нова година

Полицейското присъствие около Нова година ще бъде засилено в цялата страна. Допълнителните мерки се вземат заради повишения риск от тероризъм в ЕС. Подробности в репортажа на Гергана Якимова

снимка: DarikNews.bg