Архив за етитет: областна управа

ou

Ограничават се правата на областните управители по имотни сделки

Правата на областните управители да извършват имотни сделки се ограничават с приети от правителството промени в Закона за държавната собственост, съобщи Медиапул. Мерките се предприемат за по-добра защита на държавния интерес, след като избухна скандалът с продадените на изключително ниска цена т.нар. Царски конюшни в центъра на София. Сделката, която коства оставката на областния управител Веселин Пенев и повдигнато обвинение от прокуратурата, в момента се обжалва пред съда от регионалното министерство. Вече ще трябва съгласието на директора на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, за да може областният управител да извърши продажба на част на държавата от съсобствен имот с данъчна оценка за над 10 000 лв. Ограничава се и кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може става само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предвижда се и забрана общините да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях.