Архив за етитет: учебна година

610-uchilishte

Училищата ще бъдат разделени на “национални” и “иновативни”

От следващата учебна година държавните и общински училища ще могат да получават статут “национални” или “иновативни”. Това стана ясно от проекта на държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
За получаване на такъв статут училищата ще трябва да кандидатстват. Обозначението “национални” ще бъде добавяно в наименованието на училището, а “иновативните” ще разработват проект, с който да се борят за финансиране. За тези два статута ще могат да кандидатстват всички съществуващи специални, специализирани, частни и духовни школа.
Промените предвиждат да има и обединени училища, като те ще включват ученици от 1 до 10 клас. За създаването на такъв тип училище ще решават общинските съвети.
В иновативните училища ще има промяна в обучението чрез иновативни практити. За да бъде обявено за иновативно, учебното заведение трябва да докаже, че въвежда иновативни елементи в образователния процес. “Националните” училища пък ще получават този статус за срок от 4 години, но за целта трябва да отговарят на два основни критерия.
След промените, училищата по изкуствата и някои национални училища по спорт ще запазят статута си на национални. Други обаче, които са обявени за такива, ще трябва да се разделят с наименованието си, в случай, че не отговарят на новите критерии.
Междувременно през тази година се очаква да бъдат съкратени 153-ма директори.
На 2 юни от Министерството на образованието и науката ще обявят конкурси за директорски позиции на 153 държавни и общински училища в страната. Очаква се новоназначените директори да встъпят в длъжност преди 1 август, когато влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование.

539-4493-3_wide

МОН предлага удължаване на учебната година

Учениците да учат с две седмици повече, предлагат от просветното министерство, съобщи заместник-министърът на образованието Ваня Кастрева.
Учениците от първи до четвърти клас ще учат до 15 юни, а тези от пети до 11 клас – до 30 юни. Единствено дванайсетокласниците ще завършват на 24 май, както е досега. Промените са съгласувани със Закона, според който седмичната натовареност на учениците може да бъде между 22 и 32 часа седмично. Предложението е свързано и с негативния факт, че българчетата имат най-кратки учебни занятия и твърде дълга ваканция, каза Ваня Кастрева. От първи клас вече ще се учи предмет „Предприемачество“, от трети клас – „Информационни технологии“, а от девети клас – „Гражданско образование“.

снимка www.bpost.bg