Любопитно

Какво е нужно да знаете за регистрацията на патент?

Като всяко нещо в съвременния свят е необходимо да се заплатят съответните цени за регистрация на патент. Като цяло преди всичко онези от вас, които имат намерение да се заемат с процедурата по защита на такъв тип интелектуална собственост е нужно да с запознаят с всички онези аспекти и правила, които имат отношение към спазването на нормативната уредба на Патентното ведомство. Правото на регистриране се полага на изобретателя или правоприемник. Според българското законодателство органа, който е оторизират да издава патенти е именно Патентното ведомство. Колко струва защитата и как се извършва процедурата ще споделим в днешната тема.

Подаване на заявка за патент

За много от хората, на които им предстои да предприемат такава стъпка е трудно да се изготви целия пакет от документация, изисквана при подаването на заявка. Всъщност не се касае просто за попълване на тривиална бланка. Заявката, която се подава в Патентното ведомство е детайлна и съдържа важни реквизити, без които не бихте могли да получите регистрация.

В над 90 % от случаите желаещите да заявят такова право се обръщат към представители по индустриална собственост. Става въпрос за консултантски фирми, в които работят експерти, които са наясно с цялата правна рамка и процедура, през която се преминава за да се патентова едно изобретение. Имайте предвид, че интересът към услугите е напълно оправдан независимо от това, че се заплаща съответната тарифа, но що се отнася именно до това да се спестят време, нерви и усилия то определящо да се възползвате от квалифицирани юристи и специалисти в съответното област.

Данните, които присъстват в заявката са:

 • Точното наименованието на изобретението;
 • Име и адрес на заявителя, който подава заявлението в Патентното ведомство;
 • Име и адрес на изобретателя;
 • Коректно описание на изобретението, към което се представят всички чертежи, пояснения и ползи от неговата приложимост;
 • Реферат, изготвен от експерт.

Сами разбирате, че когато не са изпипани нещата то няма как да можете да разчитате на сравнително бързо регистриране на патента на вашето изобретение. 

Цени за патент

Има значение какво изобретение желаете да патентовате. Освен това в сайта на Патентното ведомство има доста подробен списък с всички такси и тарифи, по които се изчислява цената, която трябва да бъде заплатена. Доста е объркващо, но и в това отношение консултантите ще ви помогнат за да не пропуснете някое плащане, които би могло да се отрази на срока на регистриране.

Обикновено при подаване на заявката се изискват платежни документи като доказателство, че сте платили съответната тарифа по:

 • Подаване на заявка;
 • Проверка на формалностите;
 • За предварителна експертиза;
 • За допустимост;
 • За претенции и други, които са приложими спрямо спецификата на изобретението ви.

Когато се подава заявление в Българското Патентно ведомство то следва да бъде на български език. В случай, че желаете да извършите регистрация на изобретението си в Европейското патентно ведомство то тук ви се предоставя възможност да попълните заявката на английски, немски или френски езици, посочват експертите.

За удобството да използвате консултантски услуги

Има доста причини, които биха ви мотивирали относно това да се възползвате от консултантски услуги при регистрирането на патент на изобретение. Най-важните се отнасят именно до това, че пестите време. Самата цена за това компетентни служители да са ангажират с патентоването е напълно поносима и съпоставима на всички привилегии, които можете да извлечете като дивиденти от регистриране на вашето изобретение.

Освен до тук изложените ползи е добре да имате предвид, че консултантите предоставят пакет от услуги, които се отнасят до правна защита при необходимост в случай, че са били нарушени правата ви като единствен собственик на изобретението, който има възможност да се разпорежда с него. Други услуги, които също можете да заявите са:

 • Нанасяне на промени в заявката;
 • Изготвяне на договори с контрагенти за ползване на изобретението за определен период от време;
 • Подаване на жалби в отдела по спорове;
 • Отлагане на регистрацията и други.
Свързани теми:  Перфектните сребърни пръстени за всеки етап от живота

Доверете се на IPConsulting като ваш партньор в комплексно професионално обслужване що се отнася до въпроси по интелектуална собственост.

Информирайте се повече тук.

Вижте още

Как да нарисувате роза?

Емил Петров

Как да разбера дали е спала с друг

Ева Гроздева

Изненадайте с любов: Подарете нещо, изработено от парче метал

Емил Петров