Спорт

Кога може да си изтеглиш пари от пенсионен фонд

В България съществуват два вида пенсионни фондове: универсален пенсионен фонд (УПФ) и професионален пенсионен фонд (ППФ). Правата за изтегляне на средства от тези фондове зависят от вида на фонда, в който е осигурено лицето, и от това дали е настъпил осигурителен случай.

Универсален пенсионен фонд

Осигурените лица в универсален пенсионен фонд могат да изтеглят натрупаните средства в следните случаи:

  • При навършване на възраст за пенсиониране. В България възрастта за пенсиониране е различна за мъжете и жените. За мъжете тя е 65 години и 4 месеца, а за жените – 63 години и 4 месеца.
  • При трайно намалена работоспособност над 89,99%, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  • При смърт на осигуреното лице.

В първите два случая осигуреното лице може да изтегли натрупаните средства еднократно или разсрочено. При разсрочено изплащане сумата се изплаща в равни месечни вноски за срок от 10 години.

Професионален пенсионен фонд

Осигурените лица в професионален пенсионен фонд могат да изтеглят натрупаните средства в следните случаи:

  • При навършване на възраст за пенсиониране. В България възрастта за пенсиониране е различна за мъжете и жените. За мъжете тя е 65 години и 4 месеца, а за жените – 63 години и 4 месеца.
  • При трайно намалена работоспособност над 89,99%, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  • При смърт на осигуреното лице.

В първите два случая осигуреното лице може да изтегли натрупаните средства еднократно или разсрочено. При разсрочено изплащане сумата се изплаща в равни месечни вноски за срок от 10 години.

Доброволен пенсионен фонд

Осигурените лица в доброволен пенсионен фонд могат да изтеглят натрупаните средства по всяко време, без да е настъпил осигурителен случай. При изтеглянето на средства преди настъпването на осигурителен случай, пенсионното дружество удържа такса в размер, определен в Правилника за дейността на дружеството.

Важно е да се отбележи, че при изтеглянето на средства от пенсионен фонд, осигуреното лице дължи данък върху доходите от лихви и капиталови печалби. Данъчната ставка е 10%.

Как да изтеглите пари от пенсионен фонд

За да изтеглите пари от пенсионен фонд, трябва да подадете заявление до пенсионното дружество, в което сте осигурени. Заявлението може да бъде подадено лично, по пощата или по електронен път.

Към заявлението трябва да приложите следните документи:

  • Лична карта или друг документ за самоличност.
  • Справка от НАП за осигурителен стаж и доход.
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, ако изтегляте средства при трайно намалена работоспособност.

Пенсионното дружество разглежда заявлението и в срок от 30 дни издава решение за изплащане на средствата. Решението се изпраща на осигуреното лице по пощата или по електронен път.

Средствата от пенсионен фонд се изплащат по банков път или по пощенски запис.

Свързани теми:  Религиозни православни икони и тяхното значение

Вижте още

Защо не мога да изтегля Месинджър?

joana

Какво е търговски кредит?

Ева Гроздева

5 причини да вземете личен кредит

Емил Петров