Спорт

Кога се изплаща болничен?

В България, болничният лист е официален документ, който удостоверява временната неработоспособност на лицето. Той се издава от лекар и дава право на лицето да получи обезщетение от Националния осигурителен институт (НОИ).

Срок за изплащане

Съгласно актуалното законодателство, срокът за изплащане на болнични листове е до 10 работни дни, считано от датата на представяне на необходимите данни от осигурителя и от постъпването на данните от издадените болнични листове от органите на медицинската експертиза.

Изплащане на болнични за периоди до един месец

В случай че болничният лист обхваща период до един календарен месец, обезщетението се изплаща в еднократно плащане.

Изплащане на болнични за периоди над един месец

В случай че болничният лист обхваща период над един календарен месец, обезщетението се изплаща на месечни вноски. Първата вноска се изплаща до 10 работни дни след постъпването на данните от лекаря и от осигурителя, а останалите вноски се изплащат до 5 работни дни след изтичане на съответния месец.

Забележка: В случай че болничният лист е прекъснат, обезщетението се изплаща отново, считано от датата на възобновяването му.

Какво трябва да направите, за да получите болничен?

За да получите болничен, трябва да се обърнете към лекуващия си лекар, който ще прецени дали имате право на такъв. Ако лекарят прецени, че имате право на болничен, той ще издаде болничен лист.

Болничният лист трябва да бъде представен на работодателя ви в срок до 3 работни дни от датата на издаването му. Работодателят ще подаде данните от болничния лист в НОИ в срок до 5 работни дни от датата на получаването му.

След като данните от болничния лист бъдат постъпили в НОИ, обезщетението ще бъде изплатено в съответния срок.

Свързани теми:  Как да изчистим токсините от тялото за три дни

Вижте още

Зодиакални знаци по дати

joana

Как може да се лиши наследник от наследство

joana

Защо не се празнува 40-годишнината?

joana