Любопитно Спорт

Как да прехвърлим информацията от стария на новия си телефон

Как можете лесно да прехвърлите информацията от стария си телефон на новото smart устройство?

Когато купувате нов телефон, вероятно първото нещо, което искате да направите, е да прехвърлите цялата информация от стария си телефон в новото устройство. Това може да включва контакти, снимки, видеоклипове, приложения и други файлове.

Възможно е някои контакти на телефона или таблета ви да не бъдат запазени в Google. Например някои приложения запазват контактите в хранилището на устройството, което означава, че контактите могат да бъдат управлявани само на това устройство. Промените, които извършвате в тях, не се синхронизират с услугите на Google или други устройства, на които сте влезли в профила си. Ако изгубите или повредите устройството, тези контакти може да бъдат загубени. 

Създаване на резервни копия и синхронизиране на контактите на устройството

Можете автоматично да запазвате контактите на устройството в Google, за да се създават резервни копия за тях и да се синхронизират с всичките ви устройства. Ако оригиналното устройство е загубено или повредено, контактите могат автоматично да се синхронизират с ново, когато влезете в профила си.

Създаване на резервни копия и синхронизиране на контактите на устройства с  Android

Създайте резервно копие и синхронизирайте контактите на устройството, като ги запазите в Google:

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете Google  Настройки за приложенията на Google  Синхронизиране на Google Контакти  Синхронизиране и на контактите на устройството  Автом. създаване на резервно копие и синхр. на контактите на у-вото
 3. Включете опцията Автом. създаване на резервно копие и синхр. на контактите на у-вото.
 4. Изберете профил, в който искате да се запазват контактите ви. Те могат да се съхраняват автоматично само в един профил в Google. 

Съвет: Не можете да създавате резервни копия на контакти в профил на дете или такъв в G Suite (служебен или училищен).

Съществуващите ви контакти на устройството и тези, които добавите в бъдеще, ще се запазват автоматично в Google и ще се синхронизират с профила ви.

Когато излезете от профила си на телефон или таблет, всичките ви контакти в Google ще бъдат премахнати от това устройство, за да се предотврати достъпът до тях от други хора, които го използват. Контактите ви в Google ще останат в профила ви и ще се синхронизират с ново устройство, когато влезете в профила си.

Съвет: В зависимост от марката и модела на устройството си може да не сте в състояние автоматично да създавате резервни копия и да синхронизирате контактите на него.

А контактите в SIM картата и тези, които се синхронизират с други услуги в облак?

Контактите в SIM картата и тези, които се синхронизират с други услуги в облак (напр. Exchange, Yahoo и др.) не могат да се запазват автоматично в Google.

Прехвърляне на контактите

 • Със синхронизиране на акаунта в Google

Ако сте съхранили контактите си в акаунта си в Google, просто се впишете в него от новия си телефон и те ще се появят и там. Влезте в Settings > Account > Google и приплъзнете плъзгача на Contacts Sync до позиция „on”.

 • Чрез SD картата

В стария телефон отворете списъка с контакти и натиснете бутона import/export. След това изберете export to storage (или нещо подобно), за да прехвърлите контактите в картата-памет. След това поставете картата в новия телефон, влезте в списъка с контакти и изберете import.

 • Чрез вградената памет

В стария телефон отворете списъка с контакти и ги прехвърлете във вградената му памет. След това свържете устройството с компютър и намерете файла с разширение .vfc в папката /System в устройството. Копирайте го, поставете го в компютъра и след това го прехвърлете в новото си устройство. В него отворете списъка с контакти, изберете import и задайте като източник вградената памет.

Свързани теми:  Как може да се лиши наследник от наследство

 • Чрез SIM картата

Ако ще ползвате същата SIM карта на новия си телефон, запазете контактите от стария в нея и след това просто я сложете в новия. Имайте предвид обаче, че SIM картите често побират най-много 200 номера, а и понякога новите устройства използват различни формати карти.

 • От iPhone към Android

Ако предният ви телефон е бил iPhone, създайте акаунт в Google от него. След това просто влезте със същия си акаунт в новия си телефон с Android и изпълнете стъпката, описана най-горе.

 • Прехвърляне чрез кабел и компютър

Използвайте кабел за връзка между стария и новия телефон и свържете стария телефон към компютъра. Копирайте контактите от стария телефон на компютъра и след това прехвърлете тези данни на новия телефон.

 • Използване на Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth за прехвърляне на контакти и други данни между телефоните. Включете Bluetooth на двете устройства и от стария телефон изберете опцията за споделяне на контакти чрез Bluetooth. На новия телефон потърсете и свържете със стария, след което приемете данните.

Преди да започнете процеса на прехвърляне е добре да проверите специфичните инструкции за вашия модел телефон, тъй като различните устройства могат да имат специфични методи за трансфер на данни.

Прехвърляне на снимки

Най-добрият начин да прехвърлите снимките си е да ги качите в облачна услуга. Можете, разбира се, да ползвате и Bluetooth за прехвърляне на изображения от един телефон в друг (но само едно по едно), както и SD карта. Не на последно място, можете да свържете стария телефон с компютъра, да преместите снимките от първото на второто устройство и от компютъра да ги изпратите в новия си телефон.

Прехвърляне на музика

Тук важат същите съвети, като при прехвърлянето на снимки.

Прехвърляне на приложения и данните в тях

Ако използвате същия акаунт в Google на новия си телефон, би трябвало приложенията ви автоматично да се появят в него щом се впишете за първи път. Ако обаче искате да прехвърлите и данни от типа на запазени игри и резултати от тях или персонализирани настройки, ще трябва да използвате приложение от типа на MobiKin Assistant например.

Преди да започнете процеса на прехвърляне на данни, е важно да направите резервно копие на информацията си, за да предотвратите загуба на данни при евентуални проблеми по време на трансфера. Също така, винаги е добре да изберете метод, който е най-удобен и съвместим с вашите устройства, за да осигурите успешен прехвърляне на данните.

Вижте още

Идеални подаръци за бизнес дами: елегантност и практичност

Ева Гроздева

Как да се отървем от мравките в дома си: 15 естествени начина да ги държим настрана

Иновативни решения за пестене на вода за устойчиви бани

Емил Петров