Категория : Позиция

Позиция

Заеми за пенсионерите: какво представлява и как да кандидатствате

Ева Гроздева
Кредитите за пенсионери са вид заем, който е предназначен специално за лица, които са пенсионери и получават пенсия. Тези заеми могат да се използват за...
Позиция

Заеми според предназначението на парите

Ева Гроздева
Заемите могат да бъдат категоризирани въз основа на целта, за която ще бъдат използвани заетите пари. Най-често срещаните видове заеми според предназначението са: – Лични...