Спорт

Характеристика на  потребителския кредит

Потребителски кредит: това е сума свободно достъпни пари, която банката отпуска на хора или компании за придобиване на стоки или плащане на услуги и която обикновено е договорено да бъде изплатена в краткосрочен или средносрочен план.

Първото нещо, което трябва да вземете под внимание, е да знаете дали решението за заемане е наистина необходимо при предлаганите условия. За това човек трябва да си зададе следните въпроси:

  • Задоволявам ли нужда или е просто желание? Очевидно нуждите са по-важни от желанията и освен това нуждите трябва да бъдат подредени по приоритет за човека, като се уверите, че първо задоволявате най-спешните нужди.
  • Нуждата трябва ли да бъде задоволена веднага или мога да изчакам и да спестя, за да отговоря на нуждата?
  • Готов ли съм да поема по-големи ангажименти, за да задоволя тази нужда?

След като сте задали тези въпроси, започвате да мислите за искане на потребителски кредит.

Имам ли платежоспособност, за да сключа потребителски кредит?

Второто нещо, което трябва да вземете предвид, е познаването на платежоспособността на лицето.

Преди да поискате потребителски кредит, трябва да прецените платежоспособността си, като по този начин можете да определите сумата, на която реално можете да разчитате за изплащане на вноските по потребителския кредит, който искате да сключите. За това е необходимо:

  • Определете какъв е вашият общ месечен доход, тоест вашата заплата плюс всеки друг вид доход, който получавате, като наеми, пенсии и т.н.
  • От тази сума извадете фиксираните си разходи, като наем или дивидент, сметки за комунални услуги, плащане за колеж или университет, храна, транспорт и др.
  • Ако имате други видове ангажименти, като покупки на изплащане, трябва да включите и сумата на съответната вноска като част от разходите си.
  • И накрая, балансът от това упражнение ще покаже способността ви да вземете потребителски заем.

Не забравяйте, че винаги могат да възникнат непредвидени разходи, така че е препоръчително да имате определена сума за покриване на тези нужди.

В допълнение към познаването на способността ви да плащате, банката ще извърши оценка на риска, която взема предвид вашите доходи, вашите активи, вашите разходи и вашето платежно поведение.

Банката ще поиска от вас да имате адекватна бизнес история, тоест да нямате протести по документи, неплатени дългове и др. Трябва също така да демонстрирате доход (заплата), който ви позволява да определите пред банката или търговската къща дали ще можете или не да платите дълга и дали трябва да признаете собствен капитал.

Освен това фигурата на солидарния длъжник понякога се изисква от финансова институция за отпускане на заем. Институциите могат да поискат от клиента да представи съвместна гаранция или съдлъжник като начин за получаване на втори източник на плащане, в случай че клиентът не анулира кредита. Тази ситуация е част от търговската политика на институцията.

Свързани теми:  Видове кредити според срока на погасяване

Вижте още

Новите тенденции във фитнеса: тренировка с електро-мускулна стимулация на тялото

Valeria

Защо не мога да изтегля Месинджър?

joana

Образователни заеми: какво представляват и как работят?

Ева Гроздева