Здраве и красота

Какво представлява здравната застраховка?

Здравната застраховка е договор, който задължава застрахователя да покрие част или всички разходи за здравни грижи на дадено лице срещу премия. По-конкретно, здравната застраховка обикновено покрива медицински, хирургически, лекарствени и понякога стоматологични разходи, направени от застрахованото лице. Здравната застраховка може да възстанови на застрахованото лице разходите, направени в резултат на заболяване или нараняване, или да плати директно на доставчика на грижи. Тя често се включва в пакетите от придобивки на работодателя като средство за привличане на качествени служители, като премиите се покриват частично от работодателя, но често се удържат и от заплатите на служителите. Разходите за здравноосигурителни вноски се приспадат от платеца, а получените обезщетения не се облагат с данъци.

Как работи здравното осигуряване

Здравноосигурителната система може да бъде сложна за ориентиране. Застрахователните планове с управлявано обслужване изискват от притежателите на полици да получават грижи от мрежа от определени доставчици на здравни услуги, за да получат най-високо ниво на покритие. Ако пациентите потърсят грижи извън мрежата, те трябва да заплатят по-висок процент от разходите. В някои случаи застрахователната компания може дори да откаже директно плащане за услуги, получени извън мрежата.

Много планове за управлявани грижи – например организациите за поддържане на здравето и плановете за обслужване на място – изискват от пациентите да изберат лекар за първична медицинска помощ, който наблюдава грижите за пациента, дава препоръки за лечението и осигурява направления за медицински специалисти. За разлика от тях организациите на предпочитани доставчици не изискват направления, но имат по-ниски цени за ползване на лекари и услуги в мрежата.

Застрахователните компании могат също така да откажат покриване на определени услуги, които са получени без предварителна оторизация. Освен това застрахователите могат да откажат да платят за маркови лекарства, ако има генерична версия или сравнимо лекарство на по-ниска цена. Всички тези правила трябва да бъдат посочени в материалите, предоставени от застрахователната компания, и трябва да бъдат внимателно прегледани. Заслужава си да се консултирате с работодателите или директно с компанията, преди да поемете голям разход.

Все по-често в здравноосигурителните планове има и доплащания, които представляват определени такси, които абонатите на плана трябва да заплатят за услуги като посещения при лекар и лекарства с рецепта; удръжки, които трябва да бъдат покрити, преди здравната застраховка да покрие или заплати даден иск; и съзастраховане – процент от разходите за здравни грижи, който застрахованото лице трябва да плати дори след като е покрило удръжката си (и преди да достигне максималния размер на разходите от джоба си за даден период).

Застрахователните планове с по-високи разходи от джоба обикновено имат по-малки месечни премии, отколкото плановете с ниски удръжки. Когато избират планове, лицата трябва да преценят ползите от по-ниските месечни разходи спрямо потенциалния риск от големи разходи от джоба си в случай на тежко заболяване или злополука.

Свързани теми:  Защо да пазаруваме слънцезащитна козметика от онлайн аптека?

Вижте още

Ароматни спомени: Как да изберете перфектния парфюм за незабравим подарък

Емил Петров

В „ПИРОГОВ“ СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ДАРЯВАНЕ НА КРЪВ

Ева Гроздева

Как косата ни да порасне за една седмица