Спорт

Кога да използвате кредит?

Кредитът е един от най-важните финансови инструменти, тъй като когато се използва правилно, той ви позволява да постигнете финансовите си цели и цели и да подобрите благосъстоянието на вашето семейство.

Въпреки това е много важно да се определи в какви ситуации е удобно да се прибегне до кредит и кога е по-добре да се търсят други видове алтернативи.

Ето някои случаи, в които бихте могли да поискате заем:

-Финансиране за вашия бизнес: за закупуване на суровини, стоки или финансиране на закупуване на производствени активи. Обикновено този вид кредит се нарича за оборотен капитал.

-Придобийте недвижим имот: като къща или апартамент, за да го използвате като семеен дом или да го наемете. Обикновено банките не финансират 100% от стойността, а по-скоро изискват плащане на първоначална такса.

-В спешни случаи: въпреки че е препоръчително да имате спешен спестовен фонд за неочаквани ситуации като болести, ако е необходимо, можете да отидете на заем, който да ви помогне да преодолеете кризата.

Не се препоръчва използването на кредит:

-За финансиране на текущи разходи: чести и периодични, като пазар, обществени услуги или наем на нашата къща.

-Да платите други дългове: отрицателна практика за вашето финансово здраве е да поискате заем, за да платите друг заем. Това може да реши проблема за момент, но в дългосрочен план се отразява на вашето спокойствие и финансите на цялото ви семейство.

Как да увеличите шансовете си за да получите кредит

Когато ще кандидатствате за заем, независимо дали чрез карта, ипотека или директно финансиране, финансовите институции оценяват вашите характеристики и опит, за да разберат дали могат да го отпуснат или не.

-Характер:  отнася се до честността и етиката да управлявате финансовите си задължения, т.е. ако сте получавали кредити преди, ако сте били обявени за просрочен клиент или ако извършвате плащания навреме.

-Капитал:  тук се анализират всичките ви активи, тоест колко са вашите спестявания или инвестиции или дали притежавате активи. Целта е да анализирате дали това може да послужи като гаранция за кредита, който ще ви отпуснат.

-Капацитет:  отнася се до способността ви да плащате въз основа на доходите ви и като се вземе предвид дали имате други дългове или колко хора зависят от вас.

За  да увеличите шансовете си за получаване на заем, ето някои препоръки:

1.Платете дълговете си: Покрийте общото салдо по кредитните си карти всеки месец. Не забравяйте, че колкото по-малко дългово салдо имате, толкова повече се увеличава вашата платежоспособност и банковите институции вземат това предвид.

2.Пазете “старите” си сметки: Банките винаги се съобразяват със стажа, който физическото лице има с карта. Поддържането им помага на институциите да видят разликите между дълговите салда и наличния кредит.

3.Извършвайте плащанията си навреме:  Своевременното изпълнение на ангажиментите ви помага да изградите добра кредитна история.

Свързани теми:  Препоръчват ли се кредитите от заложни къщи за получаване на бързи пари?

Вижте още

Как да прехвърлим информацията от стария на новия си телефон

Valeria

Как да научиш английски

joana

Защо не мога да изтегля Месинджър?

joana