България Финанси

Местни данъци и такси при покупка на имот

Какви местни данъци и такси се плащат при покупка на имот?

Местните данъци и такси при покупката на имот са задължителна стъпка в процеса по неговото придобиване. От особена важност обаче е да ги предвидите като финансов фактор и да ги съобразите с личните ви възможности и бюджет. Това обстоятелство е от съществено значение, тъй като разходите за закупуването на недвижим имот съвсем не се ограничават с обявената от купувача продажна цена за жилището. Сред основните разходите попадат местните данъци и такси, поради което е желателно да се запознаете с всички съществени детайли около финансовите ви задължения при закупуването на имот – как се сформира дължимата сума за покриването на местния данък и неговия конкретен размер.

При всички сделки за покупко-продажба на недвижими имоти в страната в деня на нотариалното прехвърляне на собствеността купувачът заплаща следните данъци и такси:

Местен данък за придобиване на имот, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Задължително изискване към новия собственик при сключването на сделка за покупката на имот е той да заплати местен данък за придобиване на недвижимо имущество. Важно е да имате предвид, че съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ежегодно всяка община на територията на страната определя самостоятелно размера на местния данък за съответната територия. Обикновено размерът му е в рамките между 0,1% и 3% върху продажната цена или върху данъчната оценка. За основа се взема данъчната оценка само в случаите, когато тя е с по-висока стойност от тази на продажната цена. Важно е да знаете, че местните данъци се заплащат в конкретната община, отговаряща на местонахождението на имота.

Свързани теми:  Спешни кредити с лошо ЦКР

Както стана вече стана ясно местният данък се заплаща в съответната община по местонахождение на имота, като съгласно Закона за местните данъци и такси общините в България ежегодно определят размера на данъка за съответната територия. Поради това е важно, ако обмисляте покупка на имот, да бъдете осведомени дали има промени в размера на местния данък.

Такса за вписване към Агенция по вписванията

Отговорност на всеки придобил недвижимо имущество е да предприеме вписването на новия нотариален акт в Имотния регистър към съответната служба по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. Процедурата изисква да заплатите държавна такса към Агенцията по вписванията. Таксата за вписване на новия нотариален акт е в размер на 0,1% върху продажната цена на имота, като минималната такса за вписване е 10 лева. Имайте предвид, че докато стойността на местния данък се определя от всяка община индивидуално, то таксата за вписване на новия нотариален акт има фиксирана стойност за цялата страна.

Нотариална такса за изповядване на сделката към нотариуса

Сред разходите, съпътстващи сделка за покупка на имот, е и нотариалната такса. Тя се сформира върху материалния интерес (или иначе казано – посочената цена на имота по нотариален акт) и съответно тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката (съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност). Принципът е сходен с този при определяне на местния данък, а именно – ако данъчната оценка е по-висока от посочената цена в акта, то таксата се изчислява въз основа на данъчната оценка.
В най-честите случаи при сключване на сделка за придобиване на недвижим имот, нотариалните такси попадат основно в следните графи на тарифата:
>    Ако цената на имота попада в рамките между 50 001 и 100 000 лева, нотариалната такса е: 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 001 лв.;
>   В случай че цената на имота е в диапазон между 100 001 и 500 000 лв., нотариалната такса е: 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 001 лв.

Свързани теми:  Кредити за безработни

Такса за изготвяне на нотариален акт и прилежащи документи

За да ви бъдат изготвени нотариален акт и прилежащите към него документи е необходимо да се обърнете към професионалното съдействие на нотариус. Имайте предвид, че самата процедура се заплаща по друга тарифа, одобрена от Министерството на правосъдието.

Общоприето е всички разходи при покупка на имот да се поемат от купувача.

Вижте още

Как бързо и лесно да резервирате мечтаната ваканция или уикенд бягство в Добринище

Емил Петров

Кога започва мъжкото хоро в калофер

Ева Гроздева

Как да постигнете успешно кредитиране: най-ефективните съвети и стратегии

Ева Гроздева