Финанси

Студентски кредит по реда на ЗКСД

Какво представляват студентските кредити и какви са условията за кандидатстване

Студентският кредит е вид финансова помощ, която се предоставя на студенти и докторанти за покриване на разходите, свързани с тяхното обучение. Кредитите се отпускат от банки, които са сключили договор с Министерството на образованието и науката (МОН).

Какво е ЗКСД (Закон за кредитиране на студенти и докторанти)?

Този закон е приет през 2008 година и чрез него нашата държава се е опитала да реши един социален проблем (да подпомогне хора, които желаят да придобият висше образование, ала нямат средствата).

Принципът е следният: Държавата всяка година заделя чрез бюджета си определена сума. Търговските банки отпускат кредити, чиито параметри са определени по този закон. Ако вече завършилите студенти, които са теглили кредит чрез този закон не го върнат, то сумата им се възстановява от държавата. А пък тя си търси дължимото от този, който не го е върнал.

Видове студентски кредити

 • Целева помощ – този вид кредит се отпуска за покриване на разходите, свързани с обучението, като например семестриални такси, учебници, учебни пособия, наем на квартира и др.
 • Ипотечен кредит – този вид кредит се отпуска за закупуване на жилище, което да се използва за самостоятелно настаняване на студента или докторанта.

Условия за кандидатстване на които студентите и докторантите трябва да отговарят

 • Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • Да не са навършили 35 години;
 • Да се обучават редовно в държавно или частно висше училище или научна организация, създадено и функциониращо по законоустановения ред;
 • Да не са отстранени или не са прекъснали обучението си, освен в случаите, предвидени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Документ за самоличност;
 • Уверение от висшето учебно заведение или научната организация, удостоверяващо, че студентът или докторантът не е загубил качеството си на студент или докторант с право да запише следващ семестър;
 • Две актуални снимки;
 • Декларация за семейното и имуществено положение;
 • Заверено копие от диплома за средно образование;
 • Ако кандидатствате за целева помощ, трябва да представите и копие от семестриалната такса за съответната специалност и образователно-квалификационна степен.

Процедура за кандидатстване

Кандидатстването за студентски кредит се извършва в банката, която е сключена с договор с МОН. Документите за кандидатстване могат да бъдат подадени лично в банката или по пощата.

Гратисният период

След сключване на договора за студентски кредит, студентът или докторантът има гратисен период, през който не дължи плащане на главница и лихва. Гратисният период е една година от датата на дипломирането или завършването на докторантурата.

Кредитът се погасява след изтичане на гратисния период, в равни месечни вноски, в срок до 25 години.

Кандидатстване за студентски кредит от небанкова финансова институция

В допълнение към банките, които отпускат студентски кредити, в България има и редица небанкови финансови институции, които предлагат този вид кредити.

Условията за кандидатстване за студентски кредит от небанкова финансова институция са по-гъвкави, отколкото условията за кандидатстване за студентски кредит от банка. Обикновено небанковите финансови институции не изискват студентите да отговарят на възрастово ограничение, а изискванията за семейно и имуществено положение са по-ниски.

Някои от фирмите предлагат подписване на договор за кредит в офис, а други имат изцяло онлайн процес. Помислете кой вариант е най-подходящ и удобен за вас и проверете, дали желаната от вас фирма го предлага.

Когато вземете своя бърз кредит, не забравяйте, че трябва да го върнете. Ако се забавите с плащанията това ще се отрази в кредитното ви досие в Централен кредитен регистър към БНБ. Ако имате лоша кредитна история това със сигурност може да попречи на бъдещото ви кандидатстване за всеки вид заем. Редовното изплащане на финансовите ви задължения би ви помогнало да имате по-голям шанс за одобрение.

Свързани теми:  Справки на кредит

Вижте още

Как да избегнете прекомерния кредитен дълг и да се освободите от финансовото бреме

Ева Гроздева

Защо онлайн кредитите са най-доброто решение за ремонт на дома?

Ева Гроздева

Как да постигнете успешно кредитиране: най-ефективните съвети и стратегии

Ева Гроздева