Финанси

Ипотечен или жилищен кредит?

Ипотечен или жилищен кредит – кой е по-изгоден?

Ипотечният и жилищният кредит са два вида кредити, които се отпускат срещу залог на недвижим имот. Основната разлика между тях е в това, какъв имот се ипотекира. При ипотечния кредит се ипотекира вече съществуващ имот, независимо дали е жилищен или нежилищен. При жилищния кредит се ипотекира жилищният имот, който се закупува.

Ипотечен кредит

Ипотечният кредит е подходящ за хора, които искат да финансират покупката на имот, но не разполагат с достатъчно собствени средства. Банката отпуска кредита срещу залог на вече съществуващ имот, който служи като гаранция за изплащането на заема. Този вид заеми в практиката се среща още и с наименованията “потребителски кредит с ипотека”, “универсален ипотечен кредит”, “ипотечен кредит за текущи нужди”.

При ипотечния кредит могат да се финансират различни видове недвижими имоти, включително жилища, апартаменти, къщи, парцели, търговски обекти и други. Максималният размер на кредита зависи от стойността на имота, който се ипотекира, и от доходите на заемателя.

Жилищен кредит

Жилищният кредит е подходящ за хора, които искат да закупят жилище, но не разполагат с достатъчно собствени средства. Банката отпуска кредита срещу залог на жилищния имот, който се закупува.

При жилищния кредит обикновено се финансира до 85% от стойността на жилището. Максималният размер на кредита зависи от доходите на заемателя и от кредитната му история.

Кои са предимствата на ипотечния кредит?

 • Може да се използва за финансиране на покупката на различни видове недвижими имоти.
 • Максималният размер на кредита може да бъде по-висок, отколкото при жилищния кредит.
 • Ипотеката може да бъде погасена по-рано, без да се налагат допълнителни разходи.

Кои са предимствата на жилищния кредит?

 • Може да се използва за финансиране на покупката на жилище, което се закупува за първи път.
 • Обикновено се отпуска с по-ниски лихви, отколкото ипотечния кредит.
 • Заемателят може да получи данъчно облекчение за платените лихви по кредита.

Кой кредит е по-подходящ?

Изборът между ипотечен и жилищен кредит зависи от индивидуалните нужди и възможности на заемателя. Ако се планира покупката на жилище, което се закупува за първи път, жилищният кредит е по-подходящ вариант. Ако се планира покупката на друг вид недвижим имот или ако се изисква по-висок размер на кредита, ипотечният кредит може да бъде по-изгоден избор.

Условия

Съществени разлики в изискванията за получаване на ипотечен или жилищен кредит няма. Все пак банките са по-склонни да дават разрешаване на ипотечните кредити за покупка на жилище и са малко по-внимателни при разрешаване на големи нецелеви ипотечни кредити. От водещо значение са най-вече доходите на кредитоискателите, както вида и пазарната стойност на имота.

Все пак може да се намерят различия между двата вида кредити в някои параметри:
• Максимален срок – при жилищния кредит той може да достигне до 35 г., докато при стандартния ипотечен кредит ограничението е до 20 – 25 г.;
• Максимална сума – както при максималния срок, така и тук ипотечният кредит обикновено е за по-малка сума в сравнение с жилищния;
• Лихва – при някои банки лихвените нива по ипотечен и жилищен кредит са изравнени, при други – кредитът с по-ниска лихва е жилищният;
• Процент на финансиране – като цяло, когато кредитоискателят се е насочил към ипотечен кредит, по-вероятно е да получи по-малък процент финансиране. За ипотечен кредит той достига 70-80%, а при жилищен – 85%.

Как да изберем най-изгодната оферта?

Преди да кандидатствате за ипотечен или жилищен кредит, е важно да сравните цените и условията на различните банки. Можете да използвате онлайн калкулатори и сравнения, за да получите представа за това какви суми ще плащате за лихви и други разходи. Важно е да вземете предвид следните фактори:

 • Размер на кредита
 • Процентна лихва
 • Такси и комисиони
 • Срок на погасяване
 • Условия за предсрочно погасяване
Свързани теми:  Какво отличава кредитите до минути?

Също така е важно да се консултирате с финансов консултант, който да ви помогне да вземете най-доброто решение за вашите нужди.

Вижте още

Справки на кредит

Ева Гроздева

Кредити за пенсионери: Какво трябва да знаете

Ева Гроздева

Безлихвен кредит до 1500 лв

Ева Гроздева