Финанси

Кредит от банка с лошо цкр

Чували ли сте за кредитни бюра? Това са структури, които съхраняват данни за нашите банкови дейности, като например заеми или кредити. По този начин те информират банките, спестовните каси или други подобни институции колко добър платец сме, за да могат да одобрят или отхвърлят молбите ни за кредит.

Тук ще ви обясним какво означава да имаш лошо цкр. Открийте и последиците от лошото плащане.

Какво представлява лошият рейтинг на кредитното бюро?

Лицето има лошо цкр в кредитното бюро, когато спре да плаща дълговете си или не е извършило плащания навреме. Кредитното бюро регистрира не само неплащания към банки или други финансови институции, но и неплащане на сметки за комунални услуги, като например сметки за телефон и интернет и др.

Проблемът на негативната регистрация в кредитно бюро е, че тя значително ограничава финансовите ви дейности.

Три последици от лошо цкр на кредитното бюро

Дълговете не се забравят, те бележат кредитната ви история, докато не предприемете действия за тяхното отстраняване, така че обърнете внимание на тези последствия, които могат да повлияят на бъдещите ви планове:

1. Ще Ви бъде по-трудно да получите достъп до бъдещи заеми или кредити.

Когато дадено лице е регистрирано в кредитно бюро с лош рейтинг, вероятността то да получи достъп до финансови услуги от официални институции е по-малка. Това е така, защото вече има история на лошо поведение по отношение на плащанията, така че банките, спестовните каси и др. няма да ви се доверят, че ще изплатите дълга, който сте взели при тях. С други думи, на практика няма да можете да кандидатствате за нов кредит или заем.

2. Те ще ви наложат по-високи лихвени проценти, ако се съгласят да ви отпуснат заем.

Ако финансовата институция ви одобри за кредит, вероятно лихвеният процент, който ще платите за него, ще бъде по-висок. Например, повече от 100%, това е вид санкция, през която ще трябва да преминете за това, че сте били докладвани, и която няма да спре, освен ако не уредите предишния неизплатен дълг и след това не преминете през изпитателен период с банките.

3. На някои работни места не се приемат хора, които са регистрирани в кредитните бюра.

Регистрацията в кредитните бюра може да има последици и по отношение на заетостта. Например има компании, които оценяват кредитната история на своите кандидати, така че доклад в кредитни бюра може да ви отнеме шанса да бъдете приети на добра работа.

Свързани теми:  Бързи кредити без доказване на доход

Вижте още

Бързи кредити денонощно. Заслужават ли си?

Ева Гроздева

Как да избегнем кредитите с прекомерно дълъг срок

Ева Гроздева

3 важни съвета за разумно използване на парите от кредита

Ева Гроздева