Финанси

Рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход

Когато не разполагате с достатъчно спестявания, личният заем е един от финансовите продукти, към които повечето хора се обръщат, ако искат да си купят кола, да организират събитие като сватба или да пътуват и др. Но истината е, че в днешно време вземането на личен заем не е толкова лесно, колкото изглежда, или поне не е лесно да се получи най-добрият и най-евтиният. 

Всъщност използването на симулатор на личен заем няма да ви помогне, ако преди всичко не отговаряте на изискванията, които банката изисква, за да одобри финансирането. Но какви са тези условия и на какво обръщат внимание банките, за да одобрят даден заем? Прочетете тази статия, за да разберете!

Какво означава надеждност за една банка? 

Всеки може да кандидатства за личен заем, но не всички искания за финансиране се удовлетворяват. За да може банката или финансовата институция да одобри исканото от вас финансиране, трябва да сте надежден платец.

Надеждността на банката се измерва с вероятността да изплатите личния си заем заедно с лихвата. Трябва да разберете, че банките се стремят да поемат възможно най-малък риск, когато отпускат парични заеми. С други думи, те се опитват да гарантират в максимална степен, че ще бъдете в състояние да изплатите финансирането. Следователно колкото по-голяма е вероятността, толкова по-надежден сте и толкова по-вероятно е да бъдете одобрен за необходимия ви личен заем. 

За да проучат надеждността ви или, с други думи, дали ще ви отпуснат личен заем, те ще изискват определена информация и данни.

От една страна, ще трябва да им предоставите лични данни като възраст, семейно положение, професия или адрес.

От друга страна, те ще трябва да анализират финансовите ви данни. Това са основно:

-Нивото на доходите ви. За целта трябва да представите фишове за заплати, пенсии или други доказателства за доход. 

-финансовите продукти, които сте взели, като например банкови сметки, пенсионни планове и др. 

-Вашата кредитна история. Банката ще провери дали преди това сте вземали други заеми и дали сте спазвали условията за тяхното погасяване. Имайте предвид, че ако имате неплатени задължения, вероятно сте регистрирани в картотека на некоректните платци, а това не се приема положително от юридическите лица, тъй като показва, че има вероятност да не платите и на тях.

В този момент единственият начин да получите финансиране е да премахнете името си от тези регистри, като разрешите проблема с неплащането, в който се намирате. Това може да бъде постигнато само чрез уреждане на задълженията, които имате, и ние предполагаме, че рядко ще постигнете това чрез рефинансиране.

Защо рефинансирането не може да ми помогне да разреша проблема с неизпълнението?

Вземането на заем за изплащане на друг заем означава, че ще се сблъскате с нова лихва по личен заем, която ще бъде добавена към вече дължимите. Това означава, че увеличавате дълга си. Дори и да успеете временно да разрешите проблема с неизпълнението на задълженията, в дългосрочен план нивото на свръхзадлъжнялост ще се е увеличило и отново няма да можете да плащате. Ще верижните финансиране след финансиране и ще влошавате все повече състоянието на финансите си.

Свързани теми:  Кредитна история

Вижте още

Как да избегнем кредитите с прекомерно дълъг срок

Ева Гроздева

Проверки за одобрение на кредит: Кредит с бързо одобрение

Ева Гроздева

Коли на изплащане

Ева Гроздева