Спорт

Съвети за успешно кандидатстване за кредит

Въпреки че е вярно, че ключов момент, който финансовите институции вземат предвид, за да оценят платежното поведение на дадено лице, е дали има отрицателни отчети в кредитни центрове. Това не е единственият фактор, който те анализират, за да одобрят или отхвърлят плащането му. Има и други причини, които институциите проучват, за да дадат зелена светлина или не на заема.

Имайте предвид, че решението за отпускане на кредит отговаря изцяло на лицето, при което сте го поискали. Съгласно неговите параметри и вътрешни политики за кредитиране, той е свободен да го одобри или отхвърли.

 При попълване на формуляр за кандидатстване за кредит е необходимо да внимавате с предоставената информация, тъй като погрешна информация може да е причина за печат „Отказано“. Поради тази причина прочетете внимателно преди да пишете и предварително съгласувайте данните и информацията за вашата работа и лични референции.

Сред данните анализирани от субектите, са заплатата, стажът в компанията, видът на трудовия договор, както и времето и сумата, за които се отчита в рисковите центрове. 

Не поставяйте данни, за да ги поставите

Лошата препоръка може да бъде убедителна причина за финансовата институция да постави под въпрос одобрението на кредита ви или просто да откаже да ви отпусне парите, от които се нуждаете.

За предпочитане е данните за препоръки от трети страни да са хора, които говорят добре за вас и отличното ви поведение с дълговете, които придобивате. 

Който не е регистриран, не съществува в кредитния живот

Може да имате добра задлъжнялост, вярна и проверима информация която и отлични препоръки, но имайте предвид, че един от факторите за проучване на финансовите институции за отпускане на заем е вашата кредитна история. Поради тази причина е много важно да сте регистрирани в базата данни на кредитните бюра. Не забравяйте, че те имат както положителна, така и отрицателна информация за вашето финансово и търговско поведение. Спестовна сметка в банка или минутен план с комуникационна компания са опции, които, ако се управляват добре финансово, допринасят за поддържането на добра кредитна история и по този начин изграждат добро име като финансов потребител. 

И ако кредитът бъде отхвърлен

Прегледайте цялостната си финансова картина: изплатете други неизплатени задължения, направете финансов план и намалете разходите, останете на настоящата си работна позиция още няколко месеца или година, и коригирайте всяка дезинформация. Имайте предвид следните съвети, които ще ви помогнат да имате по-добър профил за финансовите институции:  Направете сравнение между приходите и разходите си.

Свързани теми:  Как да си направя втори профил във Facebook

Вижте още

Как да завържете вратовръзка

Новите тенденции във фитнеса: тренировка с електро-мускулна стимулация на тялото

Valeria

Как трябва да се държи мъжът с жените: Как да постъпваме с жените?